περιστατικό του Μήνα

Μία ενδιαφέρουσα οδοντική αξονική και πως να την ερμηνεύσετε

Μοιραστείτε το με άλλους:
Κάκωση
Condividi questo con gli altri:

Σαρωτής CBCT: KaVo OP300
Πρωτόκολλο Σάρωσης: 8 cm x 6 cm FOV
Αποτελεσματική Δόση: 0.032mSv
Πηγή εικόνας

Κλινικές πληροφορίες

Βρέθηκε σοβαρή κάκωση στο lcpas. Θα χρειαστεί να έχουμε την περιοχή που είναι εκτεθειμένη, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πάνω από τις ρίζες. Παρακαλώ δείτε που τελειώνει.

Οδοντιατρικά Ευρήματα

Παρουσία κάκωσης χαμηλής πυκνότητας διαμέτρου 2 εκ. που αναπτύσσεται γύρω από τα ABC των 12 και 11, τα δόντια δεν υποχωρούν ενδοδοντικά, παρουσιάζουν μία ρίζα και ένα κανάλι το καθένα, τα κανάλια είναι ανοιχτά και ανιχνεύσιμα σε όλο το μήκος των ριζών.

Παρουσία μιας διάχυτης εμφάνισης κάκωσης όψης θολής υάλου που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όγκο της αριστερής άνω γνάθου που εκτείνεται από την μέση γραμμή προς την αριστερή πλευρά του όγκου, η κάκωση δεν περιλαμβάνεται εντελώς στον όγκο. Η κάκωση επεκτείνεται τόσο στο στοματικό, όσο και στον υπερώιο φλοιό, ανυψώνει το δάπεδο της άνω γνάθου και καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του οστού της άνω γνάθου.


Πηγή εικόνας

Ακτινογραφική Αποτύπωση

Ριζική κύστη στα 12 και 11.

Μεγάλη ινώδης δυσπλασία που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όγκο της αριστερής άνω γνάθου και ένας μεγαλύτερος όγκος χρειάζεται να εκτιμηθεί με βάση ολόκληρο το περίγραμμα της κάκωσης, ενώ απαιτείται παραπομπή του ασθενούς σε χειρουργική αξιολόγηση και βιοψία. Οι περιοχές χαμηλότερης πυκνότητας εντός της κάκωσης είναι ενδεικτικές της ενεργού φάσης ανάπτυξης.

Πηγή εικόνας

Κάκωση στην περιοχή 12 και 11

Πηγή εικόνας

Κάκωση ιγμορείου άνω γνάθου


Condividi questo con gli altri:
Μοιραστείτε το με άλλους: