Υπηρεσίες Οδοντιατρικής Απεικόνισης

Η DentQ προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών στους οδοντιάτρους και στους ασθενείς τους:

Απεικονίσεις

Οδοντιατρική αξονική τομογραφία (3D)
Πανοραμική (OPG)
Κεφαλομετρική (Πλάγια & PA)
Ενδοστοματική
Χειρουργικοί Οδηγοί

Αναφορές

Βασική Ακτινολογική Αναφορά
Πλήρης Ακτινολογική Αναφορά
Αναφορά Ακτινολογίας AI
Μελέτη εμφυτευμάτων AI
Εσωτερική Μελέτη AI

Μορφές

Dicom (ακατέργαστο 3D)
iCAT Vision (πρόγραμμα προβολής για PC)
Romexis (πρόγραμμα προβολής για Mac)
iDent (εργαλείο τοποθέτησης εμφυτευμάτων)
SimPlant (σχεδιαστής εμφυτευμάτων)

Εξαγωγή αρχείων

PACS (3D Διαδικτυακά)
PDF (Αναφορές)
CD (+ Πρόγραμμα Προβολής)
Φωτογραφικό χαρτί (Υψηλής Ανάλυσης)
Διαδραστικές Αναφορές AI

Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες με κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες,
ενώ άλλες υπηρεσίες καλύπτονται στην ενότητα της τεχνολογίας. section.

Απεικονίσεις CBCT (3D)

Το Dental CBCT (Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης) είναι μια τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση υψηλής ανάλυσης, η οποία εστιάζει τις ακτίνες Χ σε σχήμα κώνου, στην απαιτούμενη περιοχή, για την παραγωγή τρισδιάστατων ιατρικών εικόνων εξαιρετικής ποιότητας με ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία.

Οι οδοντιατρικές απεικονίσεις CBCT επιτρέπουν την αξιολόγηση της θέσης των δοντιών, της δομής των οστών, των αρθρώσεων της γνάθου και του αεραγωγού και χρησιμοποιούνται συνήθως από τους οδοντιάτρους για τον προγραμματισμό τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων, την αφαίρεση δοντιών και τη θεραπεία ριζικού σωλήνα, καθώς και για ορθοδοντική και ενδοδοντική αξιολόγηση.

Απεικονίσεις CBCT

Στην DentQ προσφέρουμε τρισδιάστατες απεικονίσεις σε πολλές ψηφιακές μορφές, όπως: ακατέργαστα αρχεία Dicom, PACS (για προβολή διαδικτυακά), iRys και i-CAT (για προβολή και επεξεργασία σε υπολογιστή), Romexis (για προβολή και επεξεργασία σε Mac/OS) , και SimPlant και iDent (για τον προγραμματισμό τοποθέτησης εμφυτευμάτων). Παρέχουμε επίσης τρισδιάστατες απεικονίσεις για οδηγούς οδοντιατρικών τρυπανιών, συμπεριλαμβανομένων των NobelGuide και MGuide (για εμφυτεύματα MIS), όπως και αξονικές τομογραφίες ακτινογραφικών προτύπων (για χειρουργικές επεμβάσεις καθοδηγούμενες από υπολογιστή).

Απεικονίσεις CBCT (3D)

Οι απεικονίσεις CBCT παρέχονται με συνδυασμό επεξεργασίας AI και ανθρώπινου παράγοντα (συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης της απονεύρωσης, των οδοντικών τόξων και άλλων) σε διάφορους τύπους εξαγωγής αρχείων: εκτυπώσεις σε Φωτογραφικό Χαρτί και ψηφιακά αρχεία σε CD και μνήμη USB, τα οποία παραδίδονται δια χειρός ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, ενώ σε μορφή PDF και σε άλλες ψηφιακές μορφές αποστέλλονται εύκολα μέσω e-mail ή μέσω cloud. Τα ψηφιακά αρχεία παρέχονται συνήθως και με σχετικά εργαλεία λογισμικού για προβολή, επεξεργασία και προγραμματισμό.

Εικόνες OPG (2D)

Η OPG (Ορθοπαντομογραφία, επίσης γνωστή και ως πανοραμική ακτινογραφία ή παντογράφημα) είναι η απεικόνιση με τη χρήση ακτίνων Χ μιας πανοραμικής ή ευρείας όψης του κάτω μέρους του προσώπου σε μία δισδιάστατη εικόνα. Μπορεί να δείξει όλα τα δόντια και στις δύο γνάθους, πάνω σε ένα φιλμ, συμπεριλαμβανομένων των δοντιών που δεν έχουν εμφανιστεί ή βγει ακόμα, όπως είναι οι φρονιμίτες. Επίσης φαίνεται το οστό της γνάθου και της κροταφογναθικής άρθρωσης (TMJ) που συνδέει τη γνάθο με το υπόλοιπο κρανίο.

Εικόνες OPG (2D)

Οι απεικονίσεις OPG επιτρέπουν την προβολή όλων των δοντιών του ασθενούς και τον προσδιορισμό του αριθμού, της θέσης και της ανάπτυξής τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν έχουν βγει ακόμα. Μια ακτινογραφία OPG μπορεί να γίνει για τον προγραμματισμό ορθοδοντικής θεραπείας, για την ανίχνευση της παρουσίας ή την αξιολόγηση της ανάπτυξης φρονιμιτών, για την εξέταση του οστού της γνάθου ή για μια γενική επισκόπηση της οδοντικής υγείας του ασθενούς.

Οι απεικονίσεις μας OPG παρέχονται αυτούσιες ή με συνδυασμένη αναφορά ΑΙ και ανθρώπινου παράγοντα και παραδίδονται με διάφορες μεθόδους εξαγωγής αρχείων: σε Φωτογραφικό Χαρτί πραγματικού μεγέθους και σε ψηφιακά αρχεία CD και Μνήμη USB δια χειρός ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, ενώ οι ψηφιακές εικόνες αποστέλλονται μέσω e-mail ή πρόσβασης σε cloud.

Εικόνες CEPH (2D)

Η ανάλυση CEPH (κεφαλομετρική) είναι μια απεικόνιση ακτινών Χ με εκτύπωση σε δισδιάστατες εικόνες, παρόμοιες με την OPG, αλλά περιλαμβάνει επίσης μια όψη του κρανίου και του λαιμού. Οι απεικονίσεις CEPH επιτρέπουν την επιθεώρηση των οδοντικών και σκελετικών σχέσεων ενός ανθρώπινου κρανίου. Χρησιμοποιείται από οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και χειρουργούς για τη διάγνωση προβλημάτων TMJ, κακής ευθυγράμμισης δοντιών (προγναθισμός άνω και κάτω γνάθου), κατάγματα δοντιών και γνάθου, καθώς και για τον προγραμματισμό ορθοδοντικών εργασιών και για ακριβείς μετρήσεις δοντιών και ριζών.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης CEPH παρέχονται στους οδοντιάτρους με παρόμοιους τρόπους παροχής των απεικονίσεων OPG (βλ. παραπάνω) και περιλαμβάνουν δύο τύπους απεικονίσεων – Πλευρική CEPH και P-A CEPH:

Πλευρική CEPH

Πλευρική CEPH

Η πλευρική κεφαλομετρική απεικόνιση δείχνει μια πλάγια όψη του προσώπου και χρησιμοποιείται συχνά από τους ορθοδοντικούς για τον προγραμματισμό ορθοδοντικών θεραπειών σε παιδιά.

P-A CEPH

P-A CEPH

Οι κεφαλομετρικές απεικονίσεις P-A (οπισθοπρόσθια) δείχνουν μια μπροστινή όψη του προσώπου και χρησιμοποιείται συχνά από τους ορθοδοντικούς για τον σχεδιασμό θεραπειών κακής ευθυγράμμισης δοντιών σε ενήλικες.

CEPH Ιχνηλάτηση

Η DentQ παρέχει ψηφιακή ιχνηλάτηση CEPH που συγκρίνει αυτόματα απεικονίσεις CEPH ενός συγκεκριμένου ασθενούς με την πάροδο του χρόνου και με αυτόν τον τρόπο δείχνει αλλαγές στην ανάπτυξη των δοντιών και του προσώπου, ενώ παράλληλα επιτρέπει τον καθορισμό των απαιτούμενων ορθοδοντικών θεραπειών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των θεραπειών αυτών. Προσφέρει επίσης αυτόματη σύγκριση των μοτίβων του προσώπου και των δοντιών των ασθενών σε σχέση με τα πρότυπα. Η ψηφιακή Ιχνηλάτηση CEPH εξοικονομεί χρόνο από αρκετά κουραστικές χειρωνακτικές εργασίες για τους ορθοδοντικούς, ενώ παράλληλα τους παρέχει ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες για τους ασθενείς τους.

CEPH Ιχνηλάτηση

Ακτινολογικές Αναφορές

Η ομάδα ακτινολογίας της DentQ έχει ειδικευμένους έμπειρους οδοντιάτρους ακτινολόγους που ελέγχουν προσεκτικά τις απεικονίσεις και τα ιατρικά αρχεία των ασθενών και παρέχουν βασικές και λεπτομερείς ακτινολογικές αναφορές σε οδοντιάτρους και γιατρούς σε διάφορες χώρες. Σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, όπως στην Ιταλία, οι ακτινολογικές αναφορές είναι υποχρεωτικές, άρα προσφέρονται με τυχόν οδοντικές και γναθοπροσωπικές απεικονίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακτινογραφιών (3D), OPG (2D) και CEPH. Σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η ακτινολογική αναφορά είναι προαιρετική, αλλά εξακολουθεί να ζητείται από περίπου το 33% των οδοντιάτρων, οι οποίοι θέλουν να βεβαιωθούν ότι δεν παραλείφθηκαν σοβαρές ασθένειες, ή ζητούν μία λεπτομερή παθολογική ανάλυση. Συνολικά η DentQ παρέχει χιλιάδες ακτινολογικές αναφορές κάθε μήνα και είναι ο μεγαλύτερος και πιο έμπειρος πάροχος αναφορών οδοντιατρικής ακτινολογίας στον κόσμο.

Βασικές Ακτινολογικές Αναφορές

Βασικές Ακτινολογικές Αναφορές

Σύντομες αναφορές, υπογεγραμμένες από πιστοποιημένους ακτινολόγους, οι οποίες αποκλείουν παθολογίες και ευρήματα που επηρεάζουν το σχέδιο θεραπείας του ασθενούς και παρέχουν νομική ασυλία στον οδοντίατρο.

Πλήρεις Ακτινολογικές Αναφορές

Πλήρεις Ακτινολογικές Αναφορές

Λεπτομερείς αναφορές, υπογεγραμμένες από πιστοποιημένους ακτινολόγους που περιλαμβάνουν λεπτομερή ανάλυση στοματικής και γναθοπροσωπικής παθολογίας και παρέχουν πλήρη κάλυψη στους οδοντιάτρους και στους ασθενείς τους.

Ενδοστοματικές Απεικονίσεις (3D)

Οι ενδοστοματικές απεικονίσεις εκτελούνται από έναν μοναδικό εξειδικευμένο σαρωτή που εισάγεται στο στόμα και αποτυπώνει άμεσα ένα οπτικό αποτύπωμα ή τα δόντια και το εσωτερικό του στόματος. Ο σαρωτής προβάλλει μια πηγή φωτός στην περιοχή που πρόκειται να σαρωθεί. Οι εικόνες συλλαμβάνονται από αισθητήρες απεικόνισης και υποβάλλονται σε επεξεργασία από λογισμικό σάρωσης, το οποίο στη συνέχεια παράγει ένα τρισδιάστατο μοντέλο 3D.

Ενδοστοματικές Απεικονίσεις (3D)

Οι ενδοστοματικές απεικονίσεις επιτρέπουν τη δημιουργία ψηφιακών εντυπώσεων των οδοντικών τόξων υψηλής ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένων των δοντιών και των εμφυτευμάτων, αλλά και των ιστών των ούλων, με γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αυτές οι ψηφιακές αποτυπώσεις χρησιμοποιούνται ως οδηγοί για το σωστό μέγεθος, την εφαρμογή και τη βαφή θηκών, γεφυρών και των όψεων, ένθετων και επένθετων, προσωρινών θηκών και εικονικών διαγνωστικών θηκών με κερί, καθώς και αφαιρούμενες μερικές οδοντοστοιχίες. Οι ψηφιακές αποτυπώσεις παράλληλα βοηθούν στον καλύτερο σχεδιασμό των ορθοδοντικών θεραπειών.

Ενδοστοματικές Απεικονίσεις<br />