Κανονισμός & Συμμόρφωση

Επεξήγηση και παρατηρήσεις για τον Κανονισμό Οδοντιατρικής Απεικόνισης

Μοιραστείτε το με άλλους:
Είναι υποχρεωτική η ακτινολογική αναφορά;
Condividi questo con gli altri:

Σημείωση: Αυτό το άρθρο βασίζεται στην ιταλική νομοθεσία μόνο. Για άλλες χώρες, ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς.

Οι ακτινολογικές αναφορές είναι υποχρεωτικές για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις στην Ιταλία

Η SIRM (Ιταλική Εταιρία Ιατρικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας) αναφέρει:

«Η Ακτινολογική Αναφορά είναι το υποχρεωτικό γραπτό έγγραφο, με το οποίο ο ειδικός της Ακτινολογικής Περιοχής, δηλώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων Διαγνωστικής Απεικόνισης που ελήφθησαν, μαζί με την κλινική ερμηνεία των ίδιων των αποτελεσμάτων, σε σχέση με την κλινική εικόνα και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς».

Επομένως σε αντίθεση με άλλες χώρες (π.χ. στην Αγγλία η ακτινολογική αναφορά δεν είναι υποχρεωτική), στην Ιταλία, για να «αποκαλυφθεί» οποιαδήποτε ακτινολογική εξέταση (δηλαδή να φύγει από την πόρτα της κλινικής στην οποία πραγματοποιήθηκε), πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από ακτινολογική αναφορά.

Για να φέρει νομική ισχύ και αποδεικτική αξία, η ακτινολογική αναφορά πρέπει να υπογράφεται από ακτινολόγο (σε χαρτί ή μέσω ειδικής ηλεκτρονικής υπογραφής) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Επιπλέον σε όλες τις αναφορές ακτινολογικών εξετάσεων, οποιουδήποτε τομέα, πρέπει να αναφέρονται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, οι τεχνικές παράμετροι εκτέλεσης της διαδικασίας και οι χορηγούμενες δόσεις ακτινοβολίας.

 

Δημιουργία ακτινολογικών εξετάσεων

Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 187/2000, οι Ιταλοί οδοντίατροι και χειρουργοί επιτρέπεται να χρησιμοποιούν απευθείας σύνθετο ακτινολογικό εξοπλισμό (που ορίζεται από το νόμο ως «Συμπληρωματικές Ακτινολογικές Δραστηριότητες»), υπό τον όρο ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλα ρυθμισμένος και η παρέμβαση είναι άμεση βοήθεια προς το αποτέλεσμα και πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

  • Αντιστοιχία: Εκτελείται την ίδια ημέρα της συγκεκριμένης επαγγελματικής υπηρεσίας, ή την επόμενη.
  • Ολοκλήρωση: Με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων επαγγελματικών επιδόσεων.
  • Μη δυνατότητα αναβολής ασθενούς: Για την παροχή συνολικής υπηρεσίας υγείας προς όφελος του ασθενούς και ως προς τη διενέργεια εργαλειακών παρεμβάσεων, σχετικές με την ειδικότητα.

Πολλά οδοντιατρεία, επομένως, εξοπλίζονται με πολύπλοκα μηχανήματα (Πανοραμικές, CBCT ή συνδυασμός) για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων. Απαιτείται λοιπόν μεγάλη προσοχή στις σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Στόχος δεν είναι να αποθαρρυνθούν οι ειδικοί από το να αγοράσουν αυτά τα υπερσύγχρονα συστήματα, αλλά να δημιουργηθεί μια εποικοδομητική συνεργασία που ακολουθεί ακριβείς οδηγίες για τη διενέργεια εξετάσεων με ιονίζουσα ακτινοβολία, για την υγεία των πολιτών (ασθενών και λοιπών) και με σεβασμό ως προς την ιδιωτικότητα.

 

Ακτινολογικές Αναφορές που προστατεύουν τον οδοντίατρο

Οι οδοντίατροι ή οι γιατροί στην Ιταλία, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν οι ίδιοι την ακτινολογική εξέταση, αλλά ΟΧΙ να συντάσσουν, ούτε να εκδίδουν την ακτινολογική αναφορά. Αν θέλουν να διεξάγουν πλήρη ακτινολογική εξέταση ανεξάρτητα και θεωρητικά, αλλά μόνο θεωρητικά, η εξέταση μπορεί να παραμείνει χωρίς τη συνοδεία αναφοράς.

Η κλινική υποχρεούται να τηρεί, σύμφωνα με τον νόμο, τα έγγραφα εξέτασης σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή για τουλάχιστον 5 χρόνια, σε ειδικά μητρώα (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών) για όλες τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με ενημερωμένη συγκατάθεση του ασθενούς, σωστά συμπληρωμένη ( με ημερομηνία και υπογραφή). Εάν ο ασθενής ζητήσει αντίγραφο, μπορεί να αποδεσμευτεί μόνο μετά την έκδοση της ακτινολογικής αναφοράς.

Αυτό το νομοθετικό κενό είναι σημαντικό, για παράδειγμα, σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης, κατά την οποία η αναφορά που συντάχθηκε από ακτινολόγο αποτελεί αναμφισβήτητη προστασία για τον οδοντίατρο από νομική άποψη και απαλλαγή από την ευθύνη.

 

Τι κάνουμε στην DentQ

Στην DentQ, ως πάροχος πολλαπλών υπηρεσιών οδοντιατρικής ακτινολογίας, συνεργαζόμαστε με τον οδοντίατρο και δουλεύουμε γι’ αυτόν, για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μέγιστη διαφάνεια στην ακτινολογική ερμηνεία, ως προς τον περιορισμό των μακροχρόνιων σφαλμάτων αξιολόγησης, ειδικά στις πιο περίπλοκες περιπτώσεις.

Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε και διαθέτουμε στην οδοντιατρική μας πρακτική τα παρακάτω:

  • Ασφαλές και χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης
  • Προηγμένο λογισμικό επεξεργασίας (ανακατασκευής)
  • Προηγμένες τεχνολογίες βασισμένες σε AI για ακτινολογική ανάλυση
  • Ακτινολογικές αναφορές από ειδικούς οδοντιάτρους /ακτινολόγους μέσω Τηλε-ακτινολογίας
  • Ασφαλές σύστημα αποθήκευσης σε cloud για τα αρχεία των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και αναφορών

Με την DentQ τα πάντα διαχειρίζονται και τεκμηριώνονται επαρκώς, χάρη στο έργο μιας αφοσιωμένης ομάδας, εξειδικευμένης στην οδοντιατρική ακτινολογία, συμπεριλαμβανομένων ακτινολόγων, τεχνικών ακτινολογίας, τεχνικών πληροφορικής, συμβούλων και άλλων.

Όσοι βασίζονται σε εμάς, γνωρίζουν ήδη ότι θα λάβουν μια γρήγορη και πλήρη ακτινολογική ανάλυση, ένα πολύ προσεκτικό και ικανοποιητικό έγγραφο για την αξιολόγηση των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στα διαγνωστικά μας κέντρα ή αλλού, με σκοπό την εμπέδωση της διάγνωσης ή για τον εντοπισμό παθολογιών, ακόμα και σπάνιων, της στοματικής κοιλότητας και όχι μόνο.

Επεξεργάστηκε από τον Δρ. Enrico Cammarella – Επικεφαλής Τεχνολόγος DentQ Ιταλίας


Condividi questo con gli altri:
Μοιραστείτε το με άλλους: